Preventie en veiligheid

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. De vertrouwenspersoon van ZieZo Team is gecertificeerd en getraind om als vertrouwenspersoon te werken en heeft geheimhoudingsplicht. Als werkgever kun je ZieZo Team aanstellen als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie.

Klachtenambassadeur

De meeste organisaties streven een gezond werkklimaat na waarin iedere medewerker tot zijn recht kan komen en medewerkers elkaars integriteit respecteren. In een dergelijk klimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander en diens belangen tot de normale omgangsvormen. Toch kunnen er gevoelens van onvrede zijn en/of conflicten ontstaan. Bij voorkeur worden deze conflicten in goed onderling overleg uitgesproken en opgelost. Omdat oplossen niet altijd lukt of het soms om dermate grensoverschrijdend gedrag gaat dat het indienen van een klacht voor de hand ligt, doen organisaties er verstandig aan een passende klachtenregeling voor medewerkers ‘paraat’ te hebben. Vraag ZieZo Team naar de mogelijkheden waarop we u kunnen ondersteunen.

Seniorenregeling

Werknemers moeten tegenwoordig steeds langer doorwerken, waardoor zij steeds meer moeite hebben om in goede gezondheid het arbeidsleven te volbrengen. Hoe gaat u om met de oudere medewerkers in uw bedrijf?

Het is belangrijk om de ervaring en vakkennis die ze hebben opgebouwd niet verloren te laten gaan. Maar tegelijkertijd wilt u ook graag het bedrijf verjongen.

Komt de pensioenleeftijd in zicht? Dan is onze seniorenregeling voor de werknemers aantrekkelijk. Het geeft hen meer hersteltijd en daardoor kunnen ze efficiënter en met meer plezier werken. Uw lasten worden direct lager, u kunt beter inspelen op flexibilisering van uw personeelsbestand en behoud kennis en kunde! ​