Verzuim

Verzuim vraagt om expertise en nauwkeurigheid. Wij kijken over uw schouder mee en doen wat écht nodig is.

De verzuimbegeleiding, dat een periode van 104 weken in beslag kan nemen, behelst een basispakket dat voor elke opdrachtgever geldt. Naast het basispakket kan gekozen worden voor verzuimbegeleiding op basis van verrichtingen of op basis van een abonnement (inclusief basispakket).

Basispakket

€29,75 per jaar per medewerker ex. BTW

Controlepakket op basis van verrichtingen:

Maatwerk pakket

Vraag ons naar de mogelijkheden

Verzuimbegeleiding

Naast alle acties in het kader van het basispakket en controlepakket, komt onze casemanager minimaal één keer per kwartaal bij uw bedrijf langs om lopende dossiers door te nemen en bij te praten. De casemanager is uw contactpersoon bij ziekte. Wij houden nauwlettend in de gaten wanneer er acties moeten worden ondernomen en denken graag met u mee in mogelijkheden.

Arbeidsdeskundige

Binnen ZieZo Team werken we met onze eigen arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen. De belasting en belastbaarheid worden door onze arbeidsdeskundige onderzocht en er wordt een advies gegeven over passend werk binnen de benutbare arbeidsmogelijkheden. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van de medewerker in het werk. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen dan wel een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te creëren. De wet verplicht de werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Als de werkgever dit niet doet, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA.

Re-integratie spoor 1

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), moet eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn eigen werkgever weer aan de slag kan. Als dat niet mogelijk is in de eigen functie, dan dient er binnen het bedrijf gezocht te worden naar andere passende arbeid. Het zoeken naar alternatieven binnen het bedrijf vraagt inzicht in werkprocessen, kennis van belasting en belastbaarheid en creativiteit. Bij ZieZo Team kunnen wij zowel de werkgever als werknemer begeleiden bij dit proces. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er aan de re-integratieverplichtingen wordt voldaan.

Re-integratie spoor 2

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgevers en werknemers om een arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten de organisatie te re-integreren. Indien het aantoonbaar niet meer mogelijk is om te werken bij de eigen werkgever wordt een re-integratietraject 2e spoor ingezet.

Het actief begeleiden naar een nieuwe passende functie staat binnen het re-integratietraject centraal. Ons uiteindelijke doel is om de medewerker aan een nieuwe passende functie bij een andere werkgever te helpen. Door middel van intensieve begeleiding op diverse vlakken staan de loopbaanspecialisten van ZieZo Team voor je klaar.

Beheersing WHK

Iedere werkgever betaalt de gedifferentieerde premie werkhervattingskas. Veel werkgevers controleren de WHK-beschikkingen echter niet. De werkhervattingskas is een complexe en ingewikkelde materie. Toch zit hierin vaak veel “verborgen” geld. Instroom in de WIA betekent voor u als werkgever 10 jaar lang een premieverhoging. De experts van ZieZo Team helpen u graag deze kosten te voorkomen. Wij controleren niet alleen de beschikking maar gaan actief aan het werk om de desbetreffende (ex) medewerkers uit de schadelast te halen.