Vacature jurist (32-40 uur)

Ben jij een ervaren en gedreven juridische professional en vind jij het ook zo belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers een eerlijke en juiste beoordeling krijgen van bijvoorbeeld het UWV? Wij zijn op zoek naar een;

Jurist (bezwaar- beroeps- en sociaal verzekeringsrecht)

 • Groningen
 • 32-40 uur per week

De functie

Als jurist maak je deel uit van een enthousiast (ZieZo) team dat zich inzet voor het verdedigen van de rechten van werknemers en werkgevers. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures, voornamelijk gericht tegen instanties zoals het UWV.

Je werkzaamheden bestaan uit het lezen van en verdiepen in dossiers, bijwonen van hoorzittingen en gesprekken voeren met cliënten om de details van hun zaak te begrijpen en te documenteren. Naast het vertegenwoordigen van onze cliënten in administratieve procedures, ben je ook bereid om naar rechtbankzittingen te gaan en landelijk te reizen wanneer dat nodig is.

We bieden veel mogelijkheden om bij ons te groeien. Ben je nog geen ervaren jurist,
maar lijkt het je wel erg leuk om bij ons te werken? We maken graag kennis met je!

Werkzaamheden

 • Uitvoeren van bezwaar- beroep- en hogere beroepsprocedures
 • Klantgesprekken
 • Rechtbankzittingen bijwonen
 • Administratieve vastlegging
 • Sparringpartner rondom bestuursrecht voor collega’s

Profiel

 • Je hebt juridische opleiding afgerond, minimaal op hbo-niveau
 • Je bent bekend met bestuursprocesrecht
 • Je bent ondernemend, zelfstandig en doortastend
 • Je hebt een passie voor rechtvaardigheid en het vermogen om grondig juridisch onderzoek te doen.
 • Een rijbewijs en beheersing van de Engelse taal zijn een pré

Over ons

Wij zijn een snelgroeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in verzuimbegeleiding. We leggen de nadruk op persoonlijke aandacht en streven ernaar om onze klanten de best mogelijke ondersteuning te bieden. Ons team bestaat uit acht gedreven collega’s met diverse specialisaties, variërend van casemanagers tot financiële adviseurs, juridische experts en een interim HR-businesspartner. We zorgen ervoor dat we altijd de juiste expertise binnen handbereik hebben, waardoor we snel en doeltreffend kunnen handelen.

En als kers op de taart, bij ZieZo Team hebben we een smakelijke traditie: onze wekelijkse donderdaglunch! Samen bestellen we heerlijke broodjes en genieten van een gezellig moment om even bij te praten.

Wil jij onderdeel worden van ons toegewijde team en bijdragen aan een rechtvaardigere toekomst voor onze gewaardeerde cliënten? We maken graag kennis met je! Bel Jaap Jager op 06-42761366 voor meer informatie, of stuur gelijk je CV naar jaapjager@ziezoteam.nl.

Aanvraag BBL subsidie studiejaar 2022-2023

Heeft u in de periode 1-8-2022 t/m 31-7-2023 BBL-leerlingen in dienst gehad dan is het mogelijk om de BBL aanvraag in te dienen voor het studiejaar 2022-2023.

Deze subsidie kan oplopen tot € 2.700,00 per medewerker. De aanvraag dient uiterlijk 15 september ingediend te zijn.

Wilt u dat wij de subsidie aanvraag verzorgen? Laat dit dan aan ons weten zodat we ervoor kunnen zorgen dat de aanvraag op tijd wordt ingediend.

Bij vragen bel of mail ons gerust!


Post-Covid en arbeidsduurproblematiek

Post-Covid (langdurige klachten na corona) en arbeidsproblematiek

Over de aard van de klachten (en beperkingen) na corona bestaat er wel consensus. Die klachten en beperkingen kunnen onder meer bestaan uit vermoeidheid en cognitieve-problematiek (concentratie, geheugen, prikkelgevoeligheid). De vraag is echter hoe hier verzekeringsgeneeskundig mee omgegaan wordt. De praktijk leert dat hier grote verschillen zijn in beoordelingen. Louter beperkend tot de verhoogde vermoeibaarheid geldt voor verzekeringsartsen (maar ook bedrijfsartsen) de standaard ‘Duurbelastbaarheid in Arbeid’.

Een wel heel wrange uitleg van deze standaard is dat voor het aannemen van een arbeidsduurbeperking hoe dan ook een ‘objectief’ neurologische- dan wel psychiatrische oorzaak aangewezen moet kunnen worden. Nu dit bij post-covid niet is te stellen, zou er derhalve ook geen sprake kunnen zijn van een arbeidsduurbeperking. Dit is een onjuiste uitleg van deze standaard. Er kan namelijk ook sprake zijn van een zodanig energieverbruik (zonder aanwijsbare oorzaak) dat uitputting kan ontstaan. De standaard benoemt hier verschillende voorbeelden (niet limitatief) waarbij het logisch is te veronderstellen dat (gelet op de bestaande consensus over de klachten en beperkingen) daaronder ook post-covid geschaard kan worden. Met betrekking tot het al dan niet aannemen van een arbeidsduurbeperking hoeft er derhalve geen discussie te ontstaan.

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen.

Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Alweer en tegelijkertijd nog maar 3 jaar geleden heeft ZieZo Team een start gemaakt met het aanbieden van Arbodienstverlening. De medewerkers van ZieZo Team hadden reeds jarenlang ervaring opgedaan in hiertoe relevant werk. Met gepaste trots kunnen we melden dat ZieZo Team langzaam maar gestaag aan het groeien is en dat onze klanten zeer tevreden zijn met de wijze waarop wij werken.

Kernwoorden hierin zijn naast maatwerk ook korte lijnen, hoge bereikbaarheid, meedenkende casemanagers, de gehele begeleiding intern (casemanagement, arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie) en een goed netwerk van bedrijfsartsen waar we binnen een meer dan redelijke termijn een consult kunnen inplannen.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op.

Herzieningsverzoek leidt to opdracht aan UWV

Herzieningsverzoek leidt tot opdracht aan UWV

Er zijn twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) nodig om UWV te bewegen een nieuw feit te accepteren en vervolgens de kwestie opnieuw medisch- arbeidsdeskundig te beoordelen.

Het gaat hier om een cliënt die na een auto-ongeval in 2008 een WAO-uitkering wordt geweigerd omdat er geen sprake zou zijn van een ernstige ziekte. Nadat client in verschillende procedures in het ongelijk is gesteld, wordt in 2019 een herzieningsverzoek bij UWV ingediend. In deze procedure spreekt de CRvB in eerste instantie uit dat UWV inhoudelijk onderzoek moet doen en in tweede instantie (na weigering hiertoe door UWV) dat aangegeven beperkingen overgenomen moeten worden en een nieuw besluit afgegeven moet worden.

Verruiming beoordelingskader Poortwachter?

Verruiming beoordelingskader Poortwachter?

Een werkgever krijgt een loonsanctie opgelegd, omdat de bedrijfsarts te lang zou hebben gewacht met het inzetten van 2e spoor activiteiten. De bedrijfsarts acht het noodzakelijk eerst medische informatie in te winnen, waarna hij (na ontvangst daarvan) een FML opstelt en een arbeidsdeskundige 2e spoor adviseert. Volgens UWV had de bedrijfsarts dit eerder (moeten) kunnen doen,  waardoor er mogelijkheden onbenut zijn gelaten.

De rechtbank Noord-Nederland acht het beroep van de werkgever tegen dit besluit gegrond, waarbij afgegaan wordt op het advies van de bedrijfsarts aan de werkgever, namelijk eerst medische informatie inwinnen en dan pas een FML opstellen. Hiermee lijkt de rechtspraak het beoordelingskader Poortwachter ruimer te interpreteren, daar waar voorheen een dergelijk verwijt zonder meer aan de werkgever toegerekend werd. In de beroepsprocedure is uitdrukkelijk gewezen op het beoordelingskader en dat niet van een werkgever verlangd kan worden een bedrijfsarts aan te spreken op het feit dat deze medische informatie wil inwinnen.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Afbeelding (monopoly) bij Wet excessief lenen bij eigen Vennootschap

Op 13 september is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen door de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen bv (met uitsluiting van eigenwoningschulden) inkomstenbelasting in box 2 betalen. 

GroenLinks, ook namens PvdA en SP wilden dat het maximale leenbedrag omlaaggaat naar 17.500 euro. Verder zouden eigenwoningschulden ook moeten worden meegerekend, evenals leningen van derden met aandelen van de vennootschap als onderpand.

Geen van de ingediende moties en amendementen is echter aangenomen.

Het wetsvoorstel strekt ertoe excessief lenen bij de eigen vennootschap door DGA’s en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen.

Heeft u vragen wat dit voor u betekent? Laat het ons weten.

Nieuwsbron: tweedekamer.nl

Loonsanctie ongegrond verklaard

Loonsanctie ongegrond verklaard

De Juricon Adviesgroep, onderdeel van ZiezoTeam B.V., tekent bezwaar aan tegen een opgelegde loonsanctie. Het gaat hier om een administratieve loonsanctie van één jaar, omdat geen re-integratieverslag is ontvangen.

Er is geen re-integratieverslag opgesteld omdat de werkgever, in overleg met de werknemer, heeft besloten het derde jaar ziekte door te betalen. Wat UWV nu dus doet is de werkgever over het vierde ziektejaar een loonsanctie op te leggen.

In artikel 7:629 BW is de loondoorbetalingsplicht van een werkgever opgenomen. Die loondoorbetalingsverplichting is bij ziekte van een werknemer maximaal 104 weken. Als de werkgever zijn re-integratie verplichtingen niet of onvoldoende is nagekomen, regelt artikel 25 WIA dat de verlenging van het tijdvak van 104 weken, ten hoogste 52 weken bedraagt. Dit betekent dat er na drie jaar ziekte (en doorbetaling van loon) niet een vierde jaar een loondoorbetalingsverplichting opgelegd kan worden.

Het bezwaar wordt dan ook uiteindelijk gegrond verklaard, waarna de werkgever een loonschadeclaim bij UWV indient en het ten onrechte betaalde loon in het vierde jaar terugontvangt.

Heeft u bedrijfsjuridische vragen, dan beantwoorden wij deze graag.

Ook kun u divers juridisch gerelateerde informatie te vinden op onze pagina Juridisch-advies