HRM

Premiekorting

Onze ervaring leert dat veel bedrijven deze kortingen mislopen door een informatiekloof tussen het bedrijfsleven en de steeds maar weer veranderende wetgeving. Daarnaast blijkt er veelal een informatiekloof tussen werkgever en werknemer én dan ook nog tussen de werkgever en diens salarisverwerker. Zonde om deze korting te laten liggen, toch?

Op basis van een screening van de organisatie kunnen wij met terugwerkende kracht de gemiste kortingen terughalen over de jaren 2014 t/m 2017, vanaf januari 2020 nog van 2015 t/m 2017. Deze besparingsanalyse verrichten we op basis van no cure no pay. Blijkt dus dat alles in orde is? Dan vragen we ook niets voor het advies. De wet- en regelgeving verandert ieder jaar en elk jaar zijn er weer andere voorwaarden voor het toepassen van premiekorting. Wij kennen de wet- en regelgeving en aan de hand daarvan kunnen wij achterhalen of er kortingen mogelijk zijn.

Premiekorting
Loonkostenvoordelen

LKV

In 2018 hebben de premiekortingen plaatsgemaakt voor loonkostenvoordelen. Vanaf 2018 zijn bedrijven genoodzaakt om een doelgroepverklaring aan te vragen binnen drie maanden na indiensttreding, anders vervalt het recht op de korting. Wij begrijpen als geen ander dat deze regelgeving nóg meer administratieve werkzaamheden met zich meebrengt om de korting te kunnen claimen. Wij ondersteunen bedrijven hierin door maandelijks na te gaan welke nieuwe medewerkers in dienst zijn gekomen om vervolgens te screenen welke medewerkers in aanmerking zouden komen voor LKV. De formulieren en alles wat erbij komt kijken, verzorgen wij. Ook deze toekomstgerichte screening verzorgen wij op basis van no cure no pay. Meer weten? Neem contact met ons op!

Subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden zodat medewerkers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal €2700 per leerling per jaar. Bij ZieZo Team helpen we werkgevers graag met de aanvraag omtrent Subsidie Praktijkleren. We helpen ervoor te zorgen dat u de juiste documenten heeft, voldoet aan de gestelde criteria en dienen de aanvraag voor u in. Wilt u meer weten of in contact komen met onze subsidie experts? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Subsidie praktijkleren
Aanvragen loondispensatie​

Aanvragen loondispensatie

Indien je werknemers in dienst neemt met een arbeidsbeperking vanuit een Wajong uitkering van het UWV, dan kun je als werkgever loondispensatie aanvragen.

Als een Wajong-gerechtigde aantoonbaar onder het wettelijke minimumloon presteert, kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon aan de werknemer omdat deze op het moment minder presteert dan de andere werknemers. Het UWV vult het loon dan aan tot het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken.

Onze experts van ZieZo Team ondersteunen u graag met deze aanvraag.

Functioneringsmodule

Veel leidinggevenden vinden het voeren van functioneringsgesprekken lastig. Toch is dit een uitermate nuttig en daarmee onmisbaar instrument voor iedere onderneming. Het verbetert de verstandshouding tussen werkgever en werknemer, vergroot de sturingsmogelijkheden en helpt bij de ontwikkeling van uw medewerker. De experts van ZieZo Team ondersteunen u graag bij dit proces.

Functioneringsmodule
outplacement

Outplacement

Soms moet of wilt u als werkgever afscheid nemen van uw werknemer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een reorganisatie, conflicterende visies of disfunctioneren van de medewerker. ZieZo Team levert maatwerk teneinde uw medewerker te begeleiden naar een passende nieuwe werkplek. Dit varieert van het exit-traject tot het plaatsingstraject. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt in gezamenlijkheid een individueel plan van aanpak opgemaakt wat met een offerte wordt voorgelegd. Wij bieden diverse op maat gemaakte loopbaaninstrumenten, trainingen en praktische ondersteuning.