Roel Beukema

Roel Beukema

Roel Beukema

Juridisch Specialist

Mijn naam is Roel Beukema. Ik heb uitgebreide ervaring in het bestuurlijk procesrecht en ben gespecialiseerd in met name ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan om geschillen in het kader van de ZW, WIA, WAJONG, re-integratie-verplichtingen van werknemer en werkgever en de daaruit voortvloeiende loonsancties.

Op de foto sta ik met een windsurfer, gekregen van een cliënt. Windsurfen is mijn passie en staat voor techniek en vooral doorzettingsvermogen. Deze eigenschappen zie ik terugkomen in mijn werk. Voor de betreffende klant heb ik succes kunnen bereiken na negen verschillende procedures, waaronder drie procedures bij de rechtbank.

06-11366225