Loonsanctie ongegrond verklaard

Loonsanctie ongegrond verklaard

De Juricon Adviesgroep, onderdeel van ZiezoTeam B.V., tekent bezwaar aan tegen een opgelegde loonsanctie. Het gaat hier om een administratieve loonsanctie van één jaar, omdat geen re-integratieverslag is ontvangen.

Er is geen re-integratieverslag opgesteld omdat de werkgever, in overleg met de werknemer, heeft besloten het derde jaar ziekte door te betalen. Wat UWV nu dus doet is de werkgever over het vierde ziektejaar een loonsanctie op te leggen.

In artikel 7:629 BW is de loondoorbetalingsplicht van een werkgever opgenomen. Die loondoorbetalingsverplichting is bij ziekte van een werknemer maximaal 104 weken. Als de werkgever zijn re-integratie verplichtingen niet of onvoldoende is nagekomen, regelt artikel 25 WIA dat de verlenging van het tijdvak van 104 weken, ten hoogste 52 weken bedraagt. Dit betekent dat er na drie jaar ziekte (en doorbetaling van loon) niet een vierde jaar een loondoorbetalingsverplichting opgelegd kan worden.

Het bezwaar wordt dan ook uiteindelijk gegrond verklaard, waarna de werkgever een loonschadeclaim bij UWV indient en het ten onrechte betaalde loon in het vierde jaar terugontvangt.

Heeft u bedrijfsjuridische vragen, dan beantwoorden wij deze graag.

Ook kun u divers juridisch gerelateerde informatie te vinden op onze pagina Juridisch-advies