Post-Covid en arbeidsduurproblematiek

Post-Covid (langdurige klachten na corona) en arbeidsproblematiek

Over de aard van de klachten (en beperkingen) na corona bestaat er wel consensus. Die klachten en beperkingen kunnen onder meer bestaan uit vermoeidheid en cognitieve-problematiek (concentratie, geheugen, prikkelgevoeligheid). De vraag is echter hoe hier verzekeringsgeneeskundig mee omgegaan wordt. De praktijk leert dat hier grote verschillen zijn in beoordelingen. Louter beperkend tot de verhoogde vermoeibaarheid geldt voor verzekeringsartsen (maar ook bedrijfsartsen) de standaard ‘Duurbelastbaarheid in Arbeid’.

Een wel heel wrange uitleg van deze standaard is dat voor het aannemen van een arbeidsduurbeperking hoe dan ook een ‘objectief’ neurologische- dan wel psychiatrische oorzaak aangewezen moet kunnen worden. Nu dit bij post-covid niet is te stellen, zou er derhalve ook geen sprake kunnen zijn van een arbeidsduurbeperking. Dit is een onjuiste uitleg van deze standaard. Er kan namelijk ook sprake zijn van een zodanig energieverbruik (zonder aanwijsbare oorzaak) dat uitputting kan ontstaan. De standaard benoemt hier verschillende voorbeelden (niet limitatief) waarbij het logisch is te veronderstellen dat (gelet op de bestaande consensus over de klachten en beperkingen) daaronder ook post-covid geschaard kan worden. Met betrekking tot het al dan niet aannemen van een arbeidsduurbeperking hoeft er derhalve geen discussie te ontstaan.

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen.