Verruiming beoordelingskader Poortwachter?

Verruiming beoordelingskader Poortwachter?

Een werkgever krijgt een loonsanctie opgelegd, omdat de bedrijfsarts te lang zou hebben gewacht met het inzetten van 2e spoor activiteiten. De bedrijfsarts acht het noodzakelijk eerst medische informatie in te winnen, waarna hij (na ontvangst daarvan) een FML opstelt en een arbeidsdeskundige 2e spoor adviseert. Volgens UWV had de bedrijfsarts dit eerder (moeten) kunnen doen,  waardoor er mogelijkheden onbenut zijn gelaten.

De rechtbank Noord-Nederland acht het beroep van de werkgever tegen dit besluit gegrond, waarbij afgegaan wordt op het advies van de bedrijfsarts aan de werkgever, namelijk eerst medische informatie inwinnen en dan pas een FML opstellen. Hiermee lijkt de rechtspraak het beoordelingskader Poortwachter ruimer te interpreteren, daar waar voorheen een dergelijk verwijt zonder meer aan de werkgever toegerekend werd. In de beroepsprocedure is uitdrukkelijk gewezen op het beoordelingskader en dat niet van een werkgever verlangd kan worden een bedrijfsarts aan te spreken op het feit dat deze medische informatie wil inwinnen.