Herzieningsverzoek leidt to opdracht aan UWV

Herzieningsverzoek leidt tot opdracht aan UWV

Er zijn twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) nodig om UWV te bewegen een nieuw feit te accepteren en vervolgens de kwestie opnieuw medisch- arbeidsdeskundig te beoordelen.

Het gaat hier om een cliënt die na een auto-ongeval in 2008 een WAO-uitkering wordt geweigerd omdat er geen sprake zou zijn van een ernstige ziekte. Nadat client in verschillende procedures in het ongelijk is gesteld, wordt in 2019 een herzieningsverzoek bij UWV ingediend. In deze procedure spreekt de CRvB in eerste instantie uit dat UWV inhoudelijk onderzoek moet doen en in tweede instantie (na weigering hiertoe door UWV) dat aangegeven beperkingen overgenomen moeten worden en een nieuw besluit afgegeven moet worden.